Европейско финансиране
за Вашия бизнес!

Финансиращи програми Всички

Полезна информация

Новини Всички

Приорити Консултинг ООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейски и национални програми, насочени към частни, неправителствени и публични организации.

Считаме себе си за постоянен генератор на идеи, винаги авангардни и добри ученици на най-добрите бизнес модели в света, но и практици при адаптирането им към нашата икономическа и социална среда. Задълбочените ни познания в областта на европейското финансиране и нормативната рамка на Общността ни позволяват да предлагаме пълния комплект от професионални услуги на всеки един от клиентите ни, за да бъдат одобрени техните европейски проекти.

Кандидатстването за отпускане на средства по различните европейски програми е съвкупност от взаимосвързани дейности, всяка от които изисква специфични умения. В този смисъл Приорити Консултинг ООД разполага със сериозен арсенал от професионалисти, които извършват проучване за европейско финансиране, подготовка и управление на европроекти, проектантски и юридически услуги. Тоест – всичко необходимо, за да се реализира една добра проектна идея.

Отпускането на средства по европейските програми е сложен и дълъг процес, но благодарение на нашия опит и компетентност, получаването на финансиране става далеч по-бързо и лесно. Портфолиото ни съдържа над петдесет одобрени европроекта по линия на ОП „Конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“, ОП „Регионално развитие“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП „Рибарство и аквакултури“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Административен капацитет“. Някои от клиентите ни са усвоили европейско финансиране директно от програми на Европейската комисия и Столична община.

Одобрението на европейски проекти не е самоцел и затова се стремим да сме максимално полезни на бъдещите бенефициенти, за да постигнат дълготраен ефект в развитието си.