Европейско финансиране
за Вашия бизнес!

14+

години опит

80%+

успеваемост на подадени проекти

420+

реализирани проекта

300+

млн. лева финансиране

Финансиращи програми Всички

Полезна информация

Новини Всички

Приорити Консултинг ООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейски и национални програми, насочени към публични организации и бизнеса.

Считаме себе си за постоянен генератор на идеи, винаги авангардни и добри ученици на най-добрите бизнес модели в света, но и практици при адаптирането им към нашата икономическа и социална среда. Задълбочените ни познания в областта на ЕС, нормативната рамка на Общността и възможностите за финансиране са в резултат на 14 години опит и експертиза от два пълни оперативни периода.

Целта ни е не просто да подкрепим бенефициентите в процеса на кандидатстване за безвъзмездно финансиране, а да осигурим максимална полза и дълготраен ефект за развитието им. Разработваме и подаваме проекти само след предварително проучване и оценка на дадена компания. По този начин предлагаме на клиентите си персонализирана услуга съобразена индивидуалните им нужди и можем да гарантираме висок процент на успеваемост.

Кандидатстването за отпускане на средства по различните европейски програми е съвкупност от взаимосвързани дейности, всяка от които изисква специфични умения. В този смисъл Приорити Консултинг ООД разполага със сериозен арсенал от професионалисти, които извършват проучване за европейско финансиране, подготовка и управление на европроекти и изготвяне на тръжна документация. Тоест – всичко необходимо, за да се реализира една добра проектна идея.

Отпускането на средства по европейските програми е сложен и дълъг процес, но благодарение на нашия опит и компетентност, получаването на финансиране става далеч по-бързо и лесно. Портфолиото ни съдържа над петдесет одобрени европроекта по линия на ОП „Конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“, ОП „Регионално развитие“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП „Рибарство и аквакултури“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Административен капацитет“. Някои от клиентите ни са усвоили европейско финансиране директно от програми на Европейската комисия и Столична община.

Одобрението на европейски проекти не е самоцел и затова се стремим да сме максимално полезни на бъдещите бенефициенти, за да постигнат дълготраен ефект в развитието си.

ПРИОРИТИ КОНСУЛТИНГ“ е пълноправен член на „Българската асоциация на консултантите по Европейски програми“ (БАКЕП) от 2014 г.