Подготовка на проекти

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията и условията на избраната програма, ще подготвят проектните формуляри и ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Ние можем:

Да опишем етапите, през които трябва да преминете при кандидатстване
Да Ви предоставим основните документи за кандидатстване – бизнес план, формуляри, заявления, предпроектни проучвания
Да Ви консултираме относно предстоящите видове разходи и дейности, които трябва да се заложат
Да попълним необходимите документи, според изискванията
Да Ви предоставим списък с прилежащите документи, които трябва да подготвите
Да представляваме кандидатите пред органите на съответната програма и да съдействаме по време на цялата процедура – от изготвянето на проекта до неговото одобрение и изплащане на финансовата помощ

Свържете с нас