Управление на проекти

От правилното управление на вече спечелилия финансиране проект зависи дали Вашата организация ще успее да реализира заложените дейности и да получи желаното финансиране. Нашият опит ще Ви бъде изключително полезен именно в този ключов етап от реализирането на проектната Ви идея.

Ние можем:

Да изготвим план за изпълнение на проекта
Да поддържаме редовна кореспонденция и да съгласуваме всеки етап от проекта с Управляващия орган
Да подготвим тръжната документация и да Ви съдействаме за успешното провеждане на тръжните процедури
Да Ви консултираме относно счетоводната отчетност на проекта
Да изготвим междинни и финални отчети
Да поддържаме цялата документация в проектно досие, според изискванията на съответната програма
Фа Ви съдействаме в дейностите по визуализация и публичност

Свържете с нас