Национален план за възстановяване и устойчивост

Основна цел на програмата:
Самите планове представляват съгласуван пакет от реформи и инвестиционни инициативи, които трябва да бъдат осъществени до 2026 г. Те трябва да са структурирани около шест теми: зелен преход; цифрова трансформация; икономическо сближаване, производителност и конкурентоспособност; социално и териториално сближаване; здравна, икономическа, социална и институционална устойчивост; политики за следващото поколение. Включването на всички теми не е задължително, но основната тежест трябва да бъде върху зелените и цифрови политики. Конкретно Планът на България е структуриран около четири от шестте възможни теми на механизма за възстановяване: 1.) „Иновативна България“; 2.) „Зелена България“, 3.) „Свързана България“ и 4.) „Справедлива България“. За реализирането на заложените приоритети в Българският план са заложени 59 инвестиционни проекта и 46 реформи, които трябва да се реализират до края на 2026 година.
Процент на финансовата помощ:

Общият ресурс който страната ни трябва да получи в следващите години при одобрение на Плана е 6,6 милиарда евро, с възможност да се активират допълнителни 4,5 милиарда евро (чрез нова процедура на одобрение през 2023 г.) Средствата, които са предназначи директно да подпомогнат бизнеса, са в размер на 1,2 млрд. евро – от тях 840 млн. евро са предвидени за безвъзмездна помощ (грантове), а 360 млн. евро ще бъдат раздадени под формата на кредити.

Срокове за кандидатстване:

Европейската комисия /ЕК/ има процедура да разглежда внесените за съгласуване планове в срок от два месеца. След което ако няма забележки в рамките на още месец да бъде одобрен и ратифициран. България внесе официален драфт на своя План за възстановяване на 14-ти октомври 2021 г. В началото на декември вече излезе информация за доклад на ЕК, която връща планът за преработка с 43 забележки. Това наложи трето поредно правителство (в лицето на Асен Василев и Кирил Петков) да преработи и върне обратно за съгласуване документацията. Очаква се коригирания план да бъде изпратен към ЕК през февруари. Ако приемем оптимистичния вариант, в който ЕК няма нови забележки към Българския план, програмите ще могат да стартират най-рано април-май месец 2022 г..


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Полезна информация

ИКТ решения и киберсигурност в МСП Технологична модернизация Преход към кръгова икономика Подкрепа за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение