Резултати по процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Приключи работата на оценителната комисия по програма № BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“. Процедурата имаше за цел да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство.

От общо подадените 883 проектни предложения на обща стойност 771 413 456.42 лв. до техническа и финансова оценка бяха допуснати 859 кандидати. От тях одобрени за финансиране са 375 предприятия. В списъка с „резерви“, в които попадат одобрени кандидати за които няма остатъчен бюджет са 403 проектни предложения. Осемдесет и един са пък кандидати не отговарящи на финансовите и технически условия на програмата, поради което са предложени за отхвърляне.


Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията, които са декларирали на етап кандидатстване, след което ще подпишат и договори за финансиране с Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.


Пълните списъци с разпределението на бюджета и получените точки от всеки кандидат, може да видите тук:


Списък на одобрените за финансиране проекти, подредени по реда на тяхното класиране и разделени по категории.

Списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, подредени по реда на тяхното класиране и разделени по категории.

Списък с кандидатите предложени за отхвърляне.

Още новини