Процедура за въвеждане на кръгови модели за производство е отворена за кандидатстване

Министерството на иновациите и растежа (МИР) отвори за кандидатстване процедура “Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.


Програмата ще бъде насочена единствено към предприятия от сектор C „Преработваща промишленост” с поне три при години история. Ще се финансират разходи за закупуване на машини, оборудване и специализиран софтуер, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от изброените кръгови модели:

1) Намаляване образуването на отпадъци в производствените процеси
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба
3) Използване на ресурси с биологичен произход
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният размер може да достигне до 1 млн. лв. Финансирането ще е до 50% от разходите по проекта, в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията.

Кандидатстването ще е изцяло електронно през системата (ИСУН), a приемът ще бъде до 16:30 ч. на 03 октомври 2023 г.

Повече за изискванията към проектите и допустимите разходи може да научите тук.


Ако тази програма представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ЕООД предлага безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.


Свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини