Консултантите искат нов график за прием по ПРСР 2014-2020
Фотография: transportationissuesdaily.com

Консултантите искат нов график за прием по ПРСР 2014-2020

От Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП), в която сме членове и ние от Приорити ООД, предлагат отваряне на повече мерки по ПРСР през следващата година, както и ускорено пускане за кандидатстване на вече споменатите в Индикативния график. Повече за последния – виж тук. Целта е да се намали рискът от загуба на средства през 2018 г., когато се отчита изпълнението на междинните цели.

До 2018 г. по ПРСР трябва да бъдат разплатени над 700 млн. евро по програмата, иначе ще загубим заложения резерв от над 140 млн. евро, или 6% от бюджета на ПРСР. Ето защо е необходимо да се отворят колкото се може по-рано мерките със значителна финансова подкрепа за инвестиционни проекти, които има шанс да се изпълнят и разплатят до края на 2018 г.

От БАКЕП призовават да се ускори работата по Наредбата за прилагане на Мярка 7 за общините. Подготовката на инвестиционни проекти при местните власти отнема значително време и те трябва да са запознаят в детайли с условията на финансиране възможно най-рано, за да имат време за възлагането на обществените поръчки при подготовката на проектите.

Асоциацията настоява за отваряне и на мярката "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (7.5) през 2016-а, както и на подмярката "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (6.4). В противен случай това ще бъде трета нулева година за 6.4, която е най-важната мярка за развитие на микробизнеса в селските райони и за диверсифициране дейностите на земеделските производители.

Заради голям интерес от страна на бранша се настоява и за пускането на "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" (8.6). Ако това не се сулучи, горският сектор остава в изолация, защото няма право да кандидатства по Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" и така ПРСР е единствената му възможност.

От БАКЕП искат по-рано да бъде отворен приемът на документи по подмярка "Инвестиции в земеделски стопанства" (4.1) – вместо през месец юли, както е заложено, това да се случи през март догодина. Причините са, че по тази мярка се подават проекти за трайни насаждения, които се садят напролет, а при прием през юли, дейностите ще трябва да изчакат до 2017 г.

От асоциацията апелират за по-ранно пускане и на следните мерки:

- 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани";

- 6.2. "Стартова помощ за неземеделски дейности";

Източници: www.investor.bg и www.mediapool.bg

Още новини