Европейско финансиране за малки фирми от творческите индустрии и семейни предприятия

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“. Програмата е насочена към микро и малки семейни фирми (предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство) или такива от творческите индустрии и занаятите. Целта мярката е да се подобри тяхната конкурентоспособност и да се засили пазарното им присъствие.

Одобрените кандидати ще могат да получат финансиране до 60% от разходите (но не повече от 150 000 лв.) за закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер за подобряване на производствения капацитет. Ще се покриват и разходите за създаване на онлайн магазин за продукти или услуги, предлагани от предприятията.

Изискванията към кандидатите е да имат поне три приключили финансови години и не по-малко 2-ма души персонал през 2022 г. Част от допустимите творчески индустрии включват: Дизайн, Архитектура, Фотография, Рекламни и печатни агенции, Музикална, Филмова, Медийна индустрия и др.

Финансирането по програмата в общ размер от 117,5 млн. лв. ще бъде отпуснато по линия на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и кандидатстването ще се осъществява електронно през Информационната система - ИСУН 2020. Общественото обсъждане на условията по програмата ще продължи до 07.03.2024 г., а официалния прием се очаква да стартира до края април.

Повече за изискванията към кандидатите и допустимите разходи може да научите тук.

Ако тази програма представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ЕООД предлага безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.

Свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини