Европейски програми за бизнеса през 2019 г.

Европейски програми за бизнеса през 2019 г.

Изминалата 2018 година предостави много на брой и разнообразни Европейски програми за финансиране на бизнеса. За сравнение през 2019 г. те са по-малко на брой, но могат да се определят като много по-целесъобразни и работещи за нуждите на българските предприятия. Детайлен анализ на плануваните процедури, изготвен от експертите на „Приорити Консултинг“, откроява трите най-привлекателни процедури през 2019 г.,


На първо място отбелязваме стартиралата в края на 2018 г. процедура „Подобряване на производствения капаците в малки и средни предприятия /МСП/“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". предприятия Това е вторият прием по тази процедура, след успешния такъв в края на 2015 г., който приключи с финансиране на 229 компании. Министерство на икономиката предоставя 5 месеца на заинтересованите фирми да подготвят своите проекти и да кандидатстват до 21 май 2019. По-дългият срок е отпуснат, тъй като това е последният прием по една от най-благодатните процедури за бизнеса. Удълженият срок, спрямо всички програми до момента, цели да осигури необходимото време за подготoвка качествени проекти. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия с поне три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), развиващи своята основна дейност в сферата на производството и интензивните на знание услуги. Може да се кандидатства за закупуване на нови машини, специализирано оборудване и софтуер за подобряване на производствения процес. Максималната стойност на един проект варира между 500 000 лв. и 1 000 000 лв. Процентът на безвъзмездната финансова помощ е в диапазона от 35% до 70%. Размерът на средствата и процентът на европейско финансиране се определят в зависимост от категорията на предприятието и мястото на реализация на проекта. Детайлна информация за критериите за допустимост и размера на безвъзмездната финансова помощ може да намерите тук.


В средата на годината ще бъде отворена процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“. Програмата цели да подкрепи съществуващи предприятия за внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги. Ще могат да кандидатстват компании, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България и с минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.). Ще се финансират разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, както и специализиран софтуер, необходими за внедряване на иновацията. Ще бъдат допустими и специализираните консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Размерът на безвъзмездната помощ започва от 100 000 лв. и може да достигне до 1 000 000 лв. Процентът самоучастие ще се определя отново от категорията на предприятието-кандидат и мястото на реализация на проекта. Очаква се приемът да бъде 3 месеца, в интервала юни – август 2019 г., като детайлна информация за условията и реда за кандидатстване ще бъде обявена от Министерсвто на икономиката в следващите два месеца.


В края на година се очаква да стартира и процедура „Дигитализация на малки и средни предприятия /МСП/“. Целта на мярката е да развие управленския капацитет и да стимулира растежа на малките и средни предприятия в България, чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Срокът за подготовка и подаване на проектните предложения ще бъде от ноември 2019 г. до януари 2020 г. Изискването към кандидатите отново ще бъде да са микро малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България и да имат три приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) Допустими за финансирани ще бъдат разходите необходими за разработване и въвеждане на базирани на информационни и комуникационни технологии, системи и приложения за управление на бизнеса – ERP, CRM системи и др. Процентът на безвъзмездна финансова помощ е фиксиран на 70%, а максималната стойност, която може да получи един одобрен проект е 391 166 лева.


За повече информация, свързана с предстоящите програми, етапите на подготовка на проекта и подробна консултация, съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини