Стартира процедура за изграждане на фотоволтаични централи за бизнеса
Фотография: freepik.com

Стартира процедура за изграждане на фотоволтаични централи за бизнеса

Министерството на иновациите и растежа (МИР) отвори за кандидатстване процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Процедурата има за цел да подпомогне българските предприятия, чрез предоставяне на безвъзмездно финансова помощ за изграждане възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до 1 MW (мегават). Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия за собствени нужди и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение (батерии). Ще могат да кандидатстват както микро, малки и средни предприятия, така и такива със средна пазарна капитализация от почети всички сектори на икономиката. Задължително условие е кандидатите да имат минимум три приключени финансови години и реализирани определен обем нетни приходи за продажби за 2021 г (в зависимост от категорията предприятие).

Програмата ще бъде финансирана по линия на „Плана за възстановяване и устойчивост“ (ПВУ) и е с заделен бюджет от 200 млн. лв. Допустими ще са разходи за дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА) и (ДНА), строително монтажни работи (СМР), както консултантски услуги от инженерно-технически характер, пряко необходими изграждането на ВЕИ системите. Одобрените кандидати ще получат финансиране в диапазона между 75 000 лв. и 1 млн. лева, но не повече от 50% от заявените разходи по проекта.

Кандидатстването ще е изцяло електронно през системата (ИСУН), a приемът ще бъде до 16:30 ч. на 15 май 2023 г.

Повече информация за изискванията към проектните предложения, може да видите тук.

Ако тази програма представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ЕООД предлага безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.

Свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини