Важни решения от деветото официално заседание на Комитета за наблюдение ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Важни решения от деветото официално заседание на Комитета за наблюдение ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

На 19 ноември 2019 г. в Резиденция „Бояна“, гр. София, се проведе Деветото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК).

Участие в заседанието взеха заместник-министъра на икономиката г-жа Лилия Иванова и представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Представен бе напредъкът в изпълнението на ОПИК и изпълнението на Годишния план за действие за 2019 г. Членовете на КН бяха запознати и с напредъка в процеса по подготовка на новия програмен период 2021-2027 г., както и с резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити.

Най-важните решения касаещи бизнеса и всички кандидат бенефициенти са свързани с одобрените промените в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2019 г. и сугласувания ИГРП за 2020 г. Вече е ясно, че процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ ще стартира Декември месец 2020 г., а процедура „Дигитализация на МСП“ е предвидена за април/май 2020 г.

За повече информация, свързана с предстоящите програми, етапите на подготовка на даден проект и подробна консултация, съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини