Проектите за ремонт на храмове надхвърлят четири пъти определения бюджет
Фотография: bulgariatravel.org

Проектите за ремонт на храмове надхвърлят четири пъти определения бюджет

Вече приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 за инвестиции в културното и природно наследство на селата към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Общият брой на подадените в областните дирекции на Фонда проекти е 348. Те са на стойност над 209 млн. лева, което е четири пъти над определения бюджет, съобщи Държавен фонд „Земеделие“.

Финансовата помощ за този прием е левовата равностойност на 25 млн. евро.

Проектите ще бъдат класирани по точки, тъй като общата сума на заявената финансова помощ от всички подадени заявления е по-голяма от бюджета по приема.

Подмярка 7.6 има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Финансовата помощ се предоставя за възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение.

Източник: investor.bg

Още новини