8 мерки ще стартират по Програма за развитие на селските райони през 2021 г.

8 мерки ще стартират по Програма за развитие на селските райони през 2021 г.

„Министерство на земеделието, храните и горите“ гласува и одобри „Индикативната годишна работна програма“, където са разписани всички мерки, който ще бъдат отворени за кандидатстване през 2021 г. по „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР). От представения график се вижда, че тази година ще стартират голям брой мерки за подпомагане, с които от министерството ще опитат да покрият максимално широк кръг от заинтересовани страни - земеделските производители, млади и малки земеделски стопани, както и чувствителните сектори.

Близо половината от заделените средства по програмата ще бъдат насочени към двете най-атрактивни мерки - 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Предвижда се и двете процедури да стартират април месец и приемът да приключи през Юни.

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще разполага с бюджет от близо 216 млн. евро. Максималната стойност на един проект може да достигне до 1,5 млн. евро, но е възможно да има ограничения и да се лимитира размера на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника до 500 хил. евро. Процентът на безвъзмездна финансова помощ ще зависи от вида на предвидените разходи и ще е в диапазона от 50% до 75% от стойността проекта. Финансиране над 50% би било голяма промяна в условията на програмата спрямо предишните приеми. Това се дължи на факта, че въпреки по-голямото финансиране, което ще получат одобрените кандидати, чисто процедурно това би създал много трудности при изпълнението на проектите. Тъй като ще принуди бенефициентите да прилага по-тежък режим при избора на доставчик на съответните инвестиционни активи чрез процедура с публична покана (търг), а не както е било до момента, чрез съпоставянето на три независими конкурентни оферти. Въпросните тръжни процедури освен, че ще усложнят административно изпълнението, ще забавят и реализирането на самите проекти. Друга основна разлика от предишните приеми по тази мярка ще е изискването допустимите за подпомагане кандидати да са регистрирани най-малко 36 месеца преди подаване на проектите. Като по този начин ще се ограничат ново регистрирани земеделски стопани и преработвателни предприятия и се цели да се подпомагат само кандидати започнали дейността си преди разпространението на COVID-19.

Повече подробности относно условията за допустимост на кандидатите, допустимите разходи по мярка 4.1 и критериите за оценка може да научите тук.

За мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е заделен около 200 млн. евро бюджет, като максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 3 млн. евро. Условието за регистрация на кандидатите от поне 36 месеца преди подаване на проектите ще валидно и за тази мярка.

Пълните условия на мярка 4.2, допустимите разходи и условията за оценка ще откриете тук.

За септември месец са планувани подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Насочването на средства по тях ще подпомогне земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда.

До края на годината предстои да бъдат отворени и подмярките 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване, 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Ако някоя от мерките на „Програма за развитие на селските райони“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага:

- Безплатна предварителна оценка за допустимост;
- Подготовка на формуляр за кандидатстване, бизнес план и прилежащите декларации и документи;
- Цялостно управление и отчитане на проекта (подготовка на финалните технически и финансови отчети и заявка за плащане)

За повече информация, свързана с предстоящите програми, етапите на подготовка на даден проект и подробна консултация, съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини