Отхвърлени проекти на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията”
Фотография: quotesgram.com

Отхвърлени проекти на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува списък с 273 от общо 879 проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията”.

Всичките клиентите на Приорити Консултинг“ ООД са сред преминалите успешно 606 проекта, който ще се борят за 19.5 милиона лева, колкото е целия бюджет на процедурата.

Пълният списък на отпадналите кандидати на етап административна оценка по процедура BG16RFOP002-1.002, може да видите тук.

През март 2017 година ще има още една възможност за финансиране разработката на иновации по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, но този път за фирми с поне 3 приключени финансови години. Повече за условията и изискванията на програмата, може да видите тук - „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

„Приорити Консултинг“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини