Европейския съюз одобри оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Европейския съюз одобри оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Европейската комисия прие оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020, която предвижда около 1,39 млрд. евро да бъдат инвестирани в българската икономика. Почти половината от тях – 1,18 млрд., ще са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Целта на програмата е да се стимулира икономическият растеж и да се увеличи производителността, предимно на малките и средните предприятия (МСП). Ще се насърчава сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските мрежи и като цяло – предприемаческата активност. За постигането на тези цели главна роля ще играят финансови инструменти като банкови заеми, гаранции и дялови инвестиции.

Освен това програмата включва и мерки за по-ефективно използване на ресурсите в предприятията и за повишаване на тяхната енергийна ефективност.

Очаква се да бъдат финансирани повече от 9000, да се мобилизират над 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи броят на новаторските предприятия, да скочи производителността на малкия и среден бизнес, да спадне потреблението на енергия в икономиката.

По думите на Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия за бюджета и човешките ресурси, малките и средните предприятия са най-големият работодател в България и ключов двигател на икономиката. "Новата програма инвестира в развитието им и в създаването на нови работни места. Пожелавам успех и сериозни резултати за икономиката ни и за условията на живот на нашите граждани", добави Георгиева.

Всеки момент се очаква да стартира и най-желаната от бизнеса схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Повече за нея може да прочетете тук .

Източник: manager.bg

Още новини