Одобрени за финансиране проекти в рамките на първия краен срок по процедура „Ново работно място 2015”
Фотография: glaciermedia.ca

Одобрени за финансиране проекти в рамките на първия краен срок по процедура „Ново работно място 2015”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Одобрените проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да видите тук.

Екипа на Приорити Консултинг разработи и подаде 21 проекта. Всички успешно преминаха оценката на оценителната комисия и въпреки огромната конкуренция близо 75% от тях се пребориха за финансиране. Останалите 25% попаднаха в резервния списък с одобрени проекти, за които не достигна финансиране по програмата.

Честито на одобрените и благодарим на тези, които ни се довериха!

Още новини