НОВИНИ ОКОЛО МЯРКА 6.4 ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

НОВИНИ ОКОЛО МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Приемът по дългоочакваната мярка 6.4 се очаква да стартира в рамките на второто тримесечие на тази година. От министерство на Земеделието работят активно по подготовката на условията, по които ще се случва финансирането и по които ще се одобряват проекти.

Вече се знае, че финансирането ще бъде 50% от разходите, но не повече от 200 000 евро. Мярката предвижда да създаде механизми, чрез които помощта да бъде насочена предимно към съществуващи и реално развиващи дейност фирми.


От земеделското министерство планират да обособят четири отделни приема с отделни бюджети за всеки. Отделните приеми ще бъдат насочени към четирите отделни категории дейности, предвидени за финансиране по Подмярка 6.4, а именно:

  • Проекти, свързани с производствени дейности;
  • Проекти, свързани с туристически дейности;
  • Проекти, свързани с предоставяне на услуги;
  • Проекти, свързани със занаятчийство.

Целта на това разделение е проектите в отделните категории да се състезават за одобрение със сходни такива, като крайната цел ще бъде отсяване на най-качествените сред тях и получаване на финансиране.

В приема за туристически дейности се предвижда въвеждане на някои ограничения. Анализ на министерството сочи, че към момента в страната има достатъчна легова база. Само по себе си това означава, че стремежа на министерството ще бъде насочен към повишаване добавената стойност на съществуващите туристически услуги, а не към създаването на нови такива. Предстои да стане ясно чрез какви механизми ще се случва това.

В която и от четирите дейности да е проектното предложение приоритет при оценката ще получават кандидати, който имат финансова история (реализирани обороти и печалба) поне 3 години назад. Предимство ще се дават и на проекти, които предвиждат разкриването на нови работни места.

В рамките на идния месец се очаква от Държавен фонд „Земеделие“ да са готови и с проект на насоките за кандидатстване по мярка 6.4, където ще бъдат детайлно разписани и всички условия за кандидатстване и оценка на проектите. Условията, които са известни на този етап, може да видите тук.

Очаквайте скоро актуална и подробна информация на сайта ни.

При интерес към мярката, не се колебайте да се свържете с екипа на Приорити Консултинг на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини