Допълнителен ресурс за още 274 фирми по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Фотография: lifehack.org

Допълнителен ресурс за още 274 фирми по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Осигурен беше допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. за още 274 проектни предложения от резервните списъци по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 (ОПИК).

Днес министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция в Министерство на икономиката обясни, че в рамките на допустимия ресурс за увеличение на бюджета на процедурата могат да бъдат финансирани проектни предложения, които са преминали успешно оценката и са получили над 66 точки. В рамките на бюджета по трите крайни срока на кандидатстване предложени за финансиране бяха 484 проектни предложения на стойност близо 260 млн. лв. Други 641 проектни предложения, които бяха класирани успешно, но ресурсът не достигна, са включени в резервните списъци.

По първия краен срок на процедурата (за нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства) за допълнително финансиране са предложени общо 207 проектни предложения от резервния списък, от които 117 на малки и 90 на средни предприятия. 34 от тези проектни предложения или 16,4% са с място на изпълнение в Северозападна България.

По втория краен срок, за високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства всички одобрени проекти са получили финансиране в рамките на първоначално предвидения бюджет и по него няма резервен списък.

По третия краен срок на процедурата (за сектори „Интензивни на знание услуги“) общо 67 проекта са предложени за допълнително финансиране, като 37 са микро, а 30 - малки предприятия. От тях 48 броя или 71,6% са в Северозападна България.

Министър Лукарски заяви също, че приоритетно за финансиране от оставащия бюджет ще са проектни предложения в сектора на високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства.

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е първата обявена процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020 г. Тя предвижда подпомагане на малки и средни предприятия в три групи сектори на икономическа дейност: (1) Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства; (2) Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства; и (3) Интензивни на знание услуги.

По трите срока са оценени общо 1 326 проекти предложения. От тях 1 125 са класирани успешно.

Още новини