Европейска програма ще финансира изграждането на детски кътове в офиса

Европейска програма ще финансира изграждането на детски кътове в офиса

Управляващия Орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ планува да стартира процедура „Детски кът“ до края на месец март тази година.

Основна цел на програмата е по-лесно съвместяване на личния и професионалния живот на служителите, като финансира обособяване на подходящо помещение за почасови грижи за деца на работното място.

Одобрените кандидати ще могат да усвоят между 50 000 лв. и 150 000 лв. за да обособят и обзаведат подходящи детски кътове във фирмите, както и да се осигурят квалифицирани лица, които да полагат почасова грижа за децата. Условието е детегледачът да се наеме през Бюро по труда и да премине специализирано обучение. Неговото възнаграждение ще се покрива за период от 12 месеца в рамките на проекта, в размер на средна брутна месечна заплата по данни на НСИ по икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (около 1 200 лева). Работодателите ще бъдат задължени за запазят предназначението на помещението за детски кът за 5 години, ако в тях са инвестирани средства от проекта, както и да запазят заетостта на детегледачите след приключване на проекта между 6 месеца и една година.

Предвидения бюджет по процедурата е 15 млн. лева и се предполага, че ще стигне за около 200 фирми и работодатели в България.

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

Ако процедура „Детски Кът“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на Вашия проект.

Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини