Отварят подмярка 4.1 през октомври
Фотография: cibolabg.com

Отварят подмярка 4.1 през октомври

По време на дискусия в гр. Кърджали аграрният министър Десислава Танева обяви, че приемът на проекти по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 за инвестиции в земеделски стопанства ще бъде отворен през октомври, като ще обхваща целия остатъчен бюджет, и по него ще бъдат допустими инвестициите за напояване. Други инвестиции, които също ще са допустими по програмата са: дейности по недвижимо имущество, закупуване на нови машини, разходи по създаване и презасаждане на трайни насаждения, предпроектни проучвания и др. разходи свързани с проекта, разходи за ноу-хау и други свързани с изготвяне и изпълнение на проекта, закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Подробности за подмярка 4.1, относно обявените критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите и пр. са качени тук.

Другата тема, която засегна министър Танева е относно подмярка 7.2 свързана с инвестиции в инфраструктурата на селските общини, която ще стартира в края на месец август. Тя заяви, че бюджетът по нея ще е 200 млн. лева и този подход се прилага при всички мерки, които до момента са отворили.

Подробности за подмярка 7.2, относно обявените критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите и пр. са качени тук.

Министъра съобщи също, че утре предстои дискусия с бранша, на която ще бъдат обсъдени възможностите за подпомагане на говедовъдството и овцевъдството в по-малките ферми, както и в средните стопанства в планинските и полупланинските региони. Тя бе категорична, че подкрепата в земеделието трябва да се прилага. така че операторите да бъдат конкурентноспособни и готови да посрещнат всички търговски споразумения.

През последната година по думите и са отчетени 16% ръст при оранжерийното производство и 52% увеличение в производството на плодове. Освен това за указания период се регистрира 11% увеличение в броя на отглежданите крави и с 15% на овцете.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини