Стартира приемът на проекти по процедура „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”
Фотография: www.zeit.de

Стартира приемът на проекти по процедура „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува насоките за кандидатстване по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Процедурата цели създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. За тази цел ще бъдат отпускани средства за наемане на безработни лица, професионално обучение и квалификация на вече наетите лица, както и закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

Допустими кандидати са компании от всички сфери на бизнеса, в т.ч. и новорегистрирани такива.

Краен срок за подаване на проектни предложения – до 10.09.2015 г., 23:59 часа.

Повече подробности за условията за кандидатстване ще намерите тук.

Още новини