Стартира общественото обсъждане по процедура Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия
Фотография: ifwe.3ds.com

Стартира общественото обсъждане по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ .

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Допустими за кандидатстване ще бъдат микро, малки и средни предприятия с поне три приключили финансови години реализиращи своята дейност в точно определени сектори на икономическа дейност. Одобрените кандидати ще получат финансиране в размер м/у 45% и 70% от разходите си за:

  • закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи/ДМА/;
  • закупуване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).


Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва

  • Микро предприятия: 500 000 лева;
  • Малки предприятия: 750 000 лева;
  • Средни предприятия: 1 000 000 лева


Общественото обсъждане ще продължи до 01.11.2018 г., като се очаква официалния прием да започне до края на месец ноември.

Повече информация по критериите за допустимост на кандидатите и размерът на безвъзмездната финансова помощ, може да видите тук.

Ако процедура „Подобряване на производствения капаците в МСП“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.

Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини