Списък с отхвърлени проекти на етап административна оценка по процедура Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Списък с отхвърлени проекти на етап административна оценка по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) публикува списък с общо 96 проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”.

Пълният списък на отпадналите кандидати на етап административна оценка по процедура BG16RFOP002-1.002, може да видите тук.

Припомняме, че по тази процедура бяха подадени 1 626 проектни предложение на обща стойност над 715 мил. лева. В момента тече процедурата по „Техническата и финансова оценка“, където се разглеждат само проектните предложения, които са преминали оценка на административното съответствие и допустимостта.

Всички клиенти на Приорити Консултинг“ ООД са сред преминалите успешно първия етап на оценка и ще очакват крайните резултати по процедурата, който би трябвало да бъдат ясни до края на следващия месец.

През месец октомври се очаква и Управляващия орган на ОПИК да обяви още една възможност за финансиране насочена към бизнеса - „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Повече за условията и изискванията на програмата, може да видите тук.

Още новини