Важни решения от шесто официално заседание на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Фотография: opic.bg

Важни решения от шесто официално заседание на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 17 май 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК).

Ето и най-важното от проведената среща:

Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2018 г., свързани актуализиране на срока за обявяване на процедурите „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, както и отпадане на процедура „Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк““ от ИГРП за 2018 г.

Комитетът обсъди и одобри, методологията и критериите за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване на предприемачеството“. Програмата се очаква да стартира в последната седмица на месец май с два крайни срока за кандидатстване. Общо заделения бюджет за нея ще бъде 67 227 768.06 лв. Максималния размер на финансовата помощ, която може да получи един кандидат е фиксирана на 200 000 лв.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. Най-очакваната от бизнеса в България процедура е обявена да стартира септември месец също с два крайни срока за кандидатстване. Общия бюджет на процедурата ще бъде 150 598 910 лева, като прави впечатление, че ще има заделени средства и за нискотехнологичния сектор на производство. Максималната субсидия за одобрените кандидати може да достигне до 1 000 000 лева предназначени за закупуване на машини, оборудване и специализиран софтуер за управление на процесите в предприятието, които ще доведат до подобряване на производствения му процес.

За повече информация свързана с предстоящите програми по ОПИК не се колебайте да се свържете с екипа на Приорити Консултинг на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини