Новата Програма за развитие на селските райони ще стартира през септември

Новата Програма за развитие на селските райони ще стартира през септември

Мярката „Млад фермер“ по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъде отворена до края на месец май тази година, съобщи в Пловдив министърът на земеделието проф. Димитър Греков. Това ще стане на собствен риск и със средства от държавния бюджет, като ще се разчита на по-късен етап те да бъдат възстановени в хазната от Европейската комисия.

„Ще пуснем мярката за младите фермери преди да е стартирала програмата, за да може тези, които не са одобрени през последния прием, да не губят шанса си да кандидатстват”, обясни зам.-министърът Явор Гечев. Наредбата за „Млад фермер“ ще е и първата, която Министерството на земеделието и храните ще подготви. Веднага след нея ще бъде пусната мярка 121 за трайни насаждения. „Там нуждите са по-големи, а прием отдавна не е имало“, мотивира се Гечев.

Самата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. няма да стартира преди месец септември, съобщи официално Явор Гечев. 2014-а е преходна година и забавяне има във всички европейски страни, добави той. Не по-рано от септември се очаква да отворят и мерките по агроекология и биоземеделие. Промени ще има и в индикативните срокове за регистрация като те ще бъдат удължени на 18-20 месеца. „Ще се въведе изцяло нов модел за обявяване на приемите. Още в началото на годината ще бъдат публикувани заповеди с графиците за прием по всички мерки, като всяка мярка ще се отваря най-малко два пъти годишно. По този начин всички земеделски стопани ще знаят точните срокове за кандидатстване и ще могат да приготвят в срок проектите си“, посочи Явор Гечев.

В новата програма няма да има разделение на приоритетни оси /ОС1, ОС2, ОС3 и ОС4/, а всички мерки ще бъдат една ОС. Това ще улесни значително прехвърлянето на средства от не толкова атрактивните мерки, към тези които има по – голям интерес. До сега такова прехвърляне изискваше тромава и дълга процедура, която затрудняваше доста усвояването на предварително заложените средства. Друга промяна ще засегне и обхвата на допустимите общини, които попадат в новата Програма за развитие на селските райони. Досега допустими кандидати бяха само общините, намиращи се в селските райони на Република България. От новия програмен период списъка ще бъде доста разширен и в него ще попаднат почети всички населени места от селски тип, както и доста градове, които досега не бяха допустими по програмата.

Още новини