ПРСР ще бъде представена в Брюксел на 15 декември

ПРСР ще бъде представена в Брюксел на 15 декември

На 15 декември ще бъде внесен за одобрение вторият коригиран вариант на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020. Очаква се дотогава администрацията да е взела политическо решение по всички предложения на браншовите организации, които според представители на бизнеса в голяма степен се припокриват със забележките на Брюксел.


Най-големите противоречия досега бяха свързани с разпределението на бюджетите по мерки, ограничения ресурс за покупка на техника и таваните по отделните проекти. Всеки момент ще стане ясно дали максималният размер от 3 млн. евро за мярка 4,1 ще бъде свален на 2 млн. евро и дали ресурсът от мярка 14 за хуманно отношение към животните ще бъде прехвърлен към 4,1, така че животновъдните ферми, които не са покрили стандартите за качествено мляко, да го направят до края на следващата година, когато изтича последната дерогация.


Очаква се и определението за „активен фермер“ да бъде редактирано, за да включва и дейността на биопроизводителите. Досега за „активни“ се приемаха само производители, чиито доходи от селско стопанство са минимум 30% от доходите.


По новия вариант тепърва ще се преговаря в Брюксел и ще получим зелена светлина от Евросъюза едва в средата на 2015 г. Затова Министерство на земеделието планира да отвори предварително две от мерките по Програма за развитие на селските райони. Вече е взето политическо решение приемът на проектите по Мярка 4,1 за инвестиции във физически активи да започне през март, а „Млад фермер“ – през май. „По този начин искаме да се извиним на бизнеса за многобройните лъжи и празни обещания за отпускане на финансиране по старата програма за селските райони, чийто бюджет отдавна беше изчерпан“, обясни зам. министърът на земеделието и храните Васил Грудев.


Източници: farmer.bg и bnr.bg

Още новини