Предстои приема по процедура „Ново работно място“
Фотография: sofia.topnovini.bg

Предстои приемът по процедура „Ново работно място“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната, чрез осигуряване на средства за наемане на безработни лица, професионално обучение и квалификация на вече наетите лица, както и закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

Допустими кандидати са компании от всички сфери на бизнеса, в т.ч. и новорегистрирани такива.

Очаква се програмата да стартира началото на юли месец тази година и да е със срок за кандидатстване до 10.09.2015 г.

Повече подробности за условията за кандидатстване ще намерите тук

Още новини