АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР ПРЕЗ 2017 Г.

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР ПРЕЗ 2017 Г.

КОЙ, ЗА КАКВО И КАК МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО ПОДМЯРКА 6.4 – СТАВА ЯСНО ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017.

Държавен Фонд Земеделие актуализира индикативния план за прием на проекти по „Програма за развитие на селските райони“ до края на годината. Интересен е и начина на представяне на графика този път. На пръв поглед малко объркващ, но в същината си внасящ известна доза ясното относно това, какво ни очаква до края на годината. В интерес на истината обявените индикативни периоди за прием по мерките, публикувани от преди месец остават същите, налице е обаче допълнителна информация относно периодите, в които кандидат-бенефициентите ще имат възможност да се запознаят с реда и условията, по които ще се кандидатства по едни от най-желаните инвестиционни мерки по ПРСР 2014-2020.

Публикуваният график за кандидатстване може да разгледате ТУК.

В контекста на предстоящите мерки, няма как да не започнем с така желаната и дълго очаквана Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, или по-позната като мярката за „Къщи за гости“. Мярката се очаква да стартира в началото на месец Декември и да продължи до края на годината…, а може би и след това, предстои да разберем в следващия индикативен график или в заповедта за определяне на период за прием на заявления. Интересното в публикувания от МЗХ план за действие е, че вече има ясната кога кандидат-бенефициентите ще бъдат наясно за какво могат да кандидатстват по тази мярка, при какви условия и по какъв начин. След работата на Комитета по наблюдение, в началото на месец Октомври се очаква да бъде публикувана официално наредбата, по която ще се финансират проекти за публично обсъждане.

Очаква се да има променя при финансирането на къщите за гости, като в какво точно ще се изразява тя, предстои да разберем с публикуването на наредбата през месец Октомври. При всички положения финансирането им ще става под една или друга рестриктивна форма и ако все още се колебаете дали да инвестирате в тях, съветът ни е да помислите за друга неземеделска дейност свързана с преработка в селски район.

Всички индикации сочат, че шансът на проекти за производствени дейности ще имат значително по-голям шанс за одобрение от къщите за гости.

Ако земеделското министерство успее да спази индикативния график, между публикуването на наредбата и края на приема на заявления ще има около 3 месеца за подготовка. Този период не е малък, но за проекти свързани със строителство и закупуване на специализирано оборудване може да се окаже и недостатъчен. Съветът ни е изборът на консултант и подготовката на проектите да започне най-късно през месец Септември, за да разполагате с достатъчно време за добре обмислена подготовка и подаване на проекта.

В разгара на лятото, през месец Август ще стартира прием на заявления по Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства по ТПП за развитие на малките стопанства“. Тази мярка ще отвори за първи път, като тя няма аналог от стария програмен период. Финансирането там е насочено към малките земеделски стопанства и производствените дейности. Като модел, ще е сходна с добре познатата Подмярка 4.1, но ще бъде с по-ограничен размер на финансирането. По-голяма яснота се очаква да има след публикуване на официалната наредба през месец Юли.

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ или спряганата за мярка „Млад фермер“ също предстоя да отвори, за втори път от началото на Програмния период. Както става ясно от индикативния график, обаче, редът и условията за кандидатстване ще бъдат променени. В края на този месец се очаква промените да бъдат публикувани за обществено обсъждане и заинтересованите лица да се запознаят с тях.

Очаквайте през следващата седмица продължение на материала, относно възможностите за кандидатстване през 2017 година, като на фокус ще бъде Подмярка 4.2 и възможностите за финансиране, които предлага.

Още новини