Приемът по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е временно прекратен

Приемът по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е временно прекратен

„Министерство на земеделието, храните и горите“ прекрати временно приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Причината за това е необходимостта от промени в условията на процедурата, идентифицирани след преговори с Европейската комисия.

Очаква се прецизирането на документацията да е свързано с допустимостта на кандидатите и по-конкретно с изискването за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейност по преработка. Други съществени промени по бюджета, допустимите разходи и дейности не са предвидени.

Актуализираните условия за кандидатстване по мярка 4.2 ще бъдат качени отново за обществено обсъждане в началото на месец октомври. Очаква се новата процедура за прием да стартира около 15 октомври 2021 г. със срок за кандидатстване от 4 месеца.

Още новини