Отваря се подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР
Фотография: poklonnik.mitov.org

Отваря се подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР

На 9 май отварят приема по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Програмата за развитие на селските райони.

Обшия бюджет на програмата за периода 2014-2020 г. е 40 млн. евро, а за този прием са предвидени 25 млн. евро., като максималните допустими разходи по проект са 400 000 евро.

Допустими дейности ще са ремонт на селски черкви и други сгради с религиозно значение, също така и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

До 3 юни е срока за приемане на документите в областните дирекции на фонд „Земеделие“.

Приема на проекта се забави от предвидената дата за стартиране, която беше 15 април, поради несъответствия на устава на Българската православна църква с условията на програмата. Тези различия бяха изгладени и агроминистерството се съгласи да промени наредбата спрямо исканията на Св. Синод.

Друга възможност за кандидатстване за европари за религиозни сгради има и по приоритетна ос 6 от оперативната програма „Региони в растеж". Ресурсът по нея е близо 200 млн. лв.

Източник: 24 часа

Още новини