Бизнесът договори в една процедура европари за иновации колкото за предишни седем години
Фотография: hwww.mi.government.bg

Бизнесът договори в една процедура европари за иновации колкото за предишни седем години

По време на подписването на договори с фирми за безвъзмездно финансиране, зам.-министърът на икономиката Любен Петров съобщи, че само с една процедура оперативна програма "Иновации" и Конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020 г. сключи повече договори, отколкото за целия изминал програмен период 2007-2013 г. по схемата за модернизация на малкия и средния бизнес.

По четирите проведени процедури за технологична модернизация в малки и средни предприятия по "Конкурентоспособност" 2007-2013 са сключени общо 650 договора за близо 400 млн. лв.

В същото време само по първата процедура на ОПИК 2014-2020 г. са подписани 730 договора с дребния бизнес за близо 394 млн. лв.

Бяха отпуснати допълнително близо 134 млн. лв. за технологична модернизация на бизнеса. Тези средства са отишли за изпълнение на още 255 проекти. Те са били оценени с над 66 или и повече точки, но за тях не са достигнали средства в рамките на първоначално предвидения бюджет по процедурата.

Накрая зам.-министърът на икономиката Любен Петров отбеляза, че българските фирми кандидатстват с все по-качествени проекти.

Още новини