Излязоха първите резултати по ОПИК 2014-2020
Фотография: cheekyscientist.com

Излязоха първите резултати по ОПИК 2014-2020

Вчера УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува на официалния си сайт списък с проектите, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“. Това са кандидатите, които не са отговорили на изискванията за допустимост и са подали проектни предложения в рамките на първия краен срок (до 08 юли 2015 г.) по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Общият брой на неодобрените заявления е 113, при подадени над 800.

Всички кандидати, получили отказ, могат да подадат писмени възражения пред ръководителя на Управляващия орган в срок до 7 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на гореспоменатия списък. Той е качен тук.

Процедурата все още е творена, но само за проекти в сектора „Интензивни на знание услуги“. Крайният и последен за процедурата срок за електронно подаване на заявления е 9 ноември 2015 г., 23:59 ч.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекти!

Още новини