Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност - какво е изпълнено и какво да очакваме

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - какво е изпълнено и какво да очакваме

За периода 2014 г. и 2020 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) финансиране са получили 35 000 микро, малки и средни предприятия, като 23 000 от тях в периода на Ковид кризата. Общата стойност на проектите е 2,6 млрд. лв., като по-голямата част бяха под формата на безвъзмездна финансова помощ. На този етап отчетени и верифицирани са 78,8% от общия бюджет на ОПИК. Този процент на успеваемост е над средните за Европа нива на изпълнение и нарежда ОПИК сред най-добре изпълнените европейски програми.

Същевременно Европейската комисия одобри новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г., с бюджет от близо 3 млрд. лв. Тя е естествения наследник на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще има два основни приоритета: „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. ПКИП ще бъде пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Първата процедура се очаква да стартира още декември тази година - „Разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС“. Фирмите ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране на обща стойност 127 млн. лв. за научни изследвания и внедряване на иновативни решения за производствата им. Ще бъдат допустими и партньорства с големи предприятия.

През първото тримесечие на 2023 г. е предвидено да стартира и процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“. Програмата ще е насочена към микро, малки и средни предприятия, семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии и занаятите. Предвидения бюджет е в рамките на 117, 5 млн. лв. и ще бъде под формата на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи за повишават ефективността на производствените процеси.

Очаквайте скоро подробна информация свързана с първите предстоящи програми по Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Още новини