Важни решения от десетото официално заседание на Комитета за наблюдение ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Важни решения от десетото официално заседание на Комитета за наблюдение ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

На 17 септември 2020 г., в зала „Роял“ на „София Хотел Балкан“, гр. София, се проведе Десетото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). Участие в заседанието взеха г-жа Илияна Илиева, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Ръководител на Управляващия орган на ОПИК и председател на КН на ОПИК, г-н Лъчезар Борисов, министър на икономиката и представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, посредством постоянна видеоконферентна връзка между София и Брюксел.

Ето и най-важните решения касаещи всички кандидат бенефициенти:

- До края на година ще стартират две нови мерки в помощ на бизнеса за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:

1. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

2. “Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

- По най-масовата и желана от бизнеса процедура от 2018 г. „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ ще бъдат отпусната допълнителни 68 мл. лева за наддоговаряне с кандидати класирани в списъците с резервни проектни предложения. Допълнителния бюджет ще бъде разпределен при спазване на първоначално заложеното в Условията за кандидатстване по процедурата процентно разпределение в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност и категорията на предприятието-кандидат.


За повече информация, свързана с предстоящите програми, етапите на подготовка на даден проект и подробна консултация, съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини