Процедура Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия е публикувана за обществено обсъждане
Фотография: www.prescouter.com

Процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е публикувана за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“.

Целта на програмата е да предостави на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“ (ИСИС). Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общият бюджет на процедурата е 117 349 800 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният може да достигне до 500 000 лева за микро и малки предприятия, 750 000 лева за средни предприятия и 1 000 000 лева за големи предприятия.

Допустими ще бъдат разходи за придобиване на машини/оборудване (ДМА), специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” (ДНА), както и специализирани консултантски услуги, необходими за внедряване на продуктова иновация (стока или услуга)

Общественото обсъждане ще продължи до 27.10.2019 г., като се очаква официалния прием да започне най-късно в началото на декември месец тази година.

Повече информация по критериите за допустимост на кандидатите и размерът на безвъзмездната финансова помощ, може да видите тук.

Ако процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.

Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини