Обявиха първите отхвърлени проектни предложения по „Ново работно място 2015“
Фотография: careerealism.com

Обявиха първите отхвърлени проектни предложения по „Ново работно място 2015“

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува списък с проектите, предложени за отхвърляне на етап „оценка на административно съответствие и допустимост“ в рамките на Първи краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“. Пълният списък, който включва близо 240 неодобрени заявления, подадени до 14.09.2015 г. включително, може да се види тук.

Кандидатите, чиито проектни предложения не отговарят на някой от критериите за допустимост, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган до 17:30 ч. на 22.12.2015 г., следващия вторник.

Още новини