Нови условия за кандидатите по процедура Насърчаване на предприемачеството

Нови условия за кандидатите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедурата за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“. Целта на програмата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Процедурата е пусната за втори път за обществено обсъждане, след нанесени промени в насоките за кандидатстване. Очаква се след края на публичното обсъждане и приемане на финален вариант на документацията, процедурата да бъде обявена средата на месец Януари 2018 г. и бенефициентите да имат възможност да подават своите проектни предложения.

Основните промени, които са извършени след първоначалното публично обсъждане на насоките, се изразяват в следното:

  • Максималния размер на средствата, които един проект може да получи се намаля от 200 000 евро на 200 000 лева;
  • Процентът на безвъзмездната финансова помощ се намалява от 90% на 80%;
  • Като условие за допустимост се създава допълнително изискване, което се отнася до размера на собствения капитал на кандидат-бенефициента. За да бъде допустим кандидата, фирмата трябва да притежава собствен капитал в размер от минимум 20% от размера на разходите, за които се кандидатства. (Например: Ако се кандидатства с проект за 100 000 лева, размера на капитала на кандидата трябва да бъде 20 000 лева, за да бъде допустим);

Подробно разписани условия за кандидатстване, допустимите дейности и разходи, може да видите тук

За повече информация свързана с етапите на подготовка на проекта и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини