Нови два срока за кандидатстване по Ново работно място 2015
Фотография: therecord-mcr.blogspot.com

Нови два срока за кандидатстване по Ново работно място 2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обяви, че са променени Насоките за кандидатстване по процедурата за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Промяната е с цел залагане на още два срока за кандидатстване – до 19.11.2015 и до 05.02.2016 г.

Удължаването на срока дава възможност на повече фирми да кандидатстват и съответно да се подготвят по-добре.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на Вашите проекти!

Повече подробности за условията за кандидатстване ще намерите тук.

Още новини