Нови срокове за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд“
Фотография: blog.beautheme.com

Нови срокове за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 публикува отново за публично обсъждане проект на Условия за кандидатстване, поради получения голям брой коментари и отразени промени в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Процедурата е много атрактивна към почти всички направления на бизнеса. Работодателите ще могат да кандидатстват както за подобряване условията на труд, така и за повишаване географската мобилност на служителите. Като за микро, малките и средни компании финансирането ще е на 100%.

Предвижда се процедурата да стартира на 14.04.2016г. /четвъртък/ с краен срок за подаване на проекти 14.06.2016г. /вторник/

Повече подробности относно предварително обявените критерии за допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите и т. н. ще намерите тук.

„Приорити Консултинг“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини