Обявиха бюджета по мярка 4.2  и промени в прилагането по мярка 4.1
Фотография: modernfarmer.com

Обявиха бюджета по мярка 4.2 и промени в прилагането по мярка 4.1

В Пловдив, заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев обяви, че през 2016 г. бюджетът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ ще е 500 млн. евро. Първоначалният ранкинг по мярката, ще бъде направен до края на идната седмица. Има вероятност това да е първия и последен прием по тази мярка.

По време на Четвъртата национална среща на земеделските производители, организирана от АЗПБ, изпълнителния директор на ДФЗ - Румен Порожанов, съобщи за предстоящите промени в прилагането на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР. Максималният размер на допустимите разходи ще бъде 1 млн. евро, а максималният размер на субсидията – 60%.

Предстои и въвеждане на нови допустими дейности – инвестиции в създаването или подобряването на системи за напояване в стопанствата и елементи на напоителна инфраструктура в стопанствата.

Промени има също така и в критериите за оценка: отпада приоритетът за „преход към био“, намалят тежестта на критерия за Северозападен район от 9т. на 5 т., като се разделя на 3 региона: Видин, Враца, Монтана – 5т.; Ловеч – 2 т.; Плевен – 1 т.

Още новини