Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности – допустими дейности, срокове за кандидатстване и финансови условия

Мярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ – допустими дейности, срокове за кандидатстване и финансови условия

В края на миналата седмица /13.07/ приключи общественото обсъждане на публикуваните по рано от “Министерство на земеделието и храните” насоки за кандидатстване и управление по мярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“. Очаква се получените коментари и предложения да бъдат обработени в най-бързи срокове и приемът по мярката да стартира до края на август. Допустими за кандидатстване ще бъдат микропредприятия и земеделски производители регистрирани и осъществяващи дейност в селски район. От представените документи става ясно, че през този прием ще се допустими само проекти в областта на производството, услугите и развитието на занаяти. Желаещите да кандидатстват с проекти за развитие на селски туризъм ще трябва да се въоръжат с още търпение, тъй като условията за кандидатстване в това направление все още не са готови. За сметка на това допустими ще бъдат почети всички неземеделски сектори на икономическа дейност, като част от най-атрактивните се очаква да бъдат:


  • „Производство на хлебни и тестени изделия“;
  • „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води“;
  • „Производство на текстил и изделия от текстил;
  • „Производство на мебели“;
  • „Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други“;
  • „ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др“.;
  • “Търговия “;
  • “Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности” и т.н.

Одобрените кандидати ще получат до 50% финансиране на одобрените по проекта разходи, но не повече от 200 000 евро.

Повече подробности относно условията на кандидатстване, допустимите дейности и разходи може да научите тук

За повече информация свързана с мярката, етапите на подготовка на проекта и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини