Приеха критериите за одобрение на проекти по мярка 4.1 на ПРСР
Фотография: knowledge.allianz.com

Приеха критериите за одобрение на проекти по мярка 4.1 на ПРСР

По време на първия предварителен Комитет за наблюдение по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. бяха приети критериите за одобряване на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Приоритетно ще се дават точки за животновъдство, етерично-маслени култури, плодове и зеленчуци. По-високо ще се оценяват и проектите на млади фермери, свързаните с биоземеделие или с дейности, които ще се осъществяват в Северозападна България. Минималният праг за допустимост по мярката е 10 точки.

Зам. - министърът на земеделието и храните Васил Грудев обяви, че за периода 2014-2020 година няма да се прилага правилото „първи по време – първи по право“. Тоест – в случай на кандидати с еднакъв брой точки, финансиране ще получат всички, които са преминали минималния праг, без да се взима предвид кога са подали. Първият прием по мярка 4.1 изключва възможността за колективни инвестиции, а причината за това според зам.-министър Грудев е изкуственото раздробяване на стопанства с цел облагодетелстване за по-голямо съфинансиране.

Очаква се приемът по мярката да стартира в първите дни на месец април и ще продължи близо 2 месеца. Индикативният бюджет е в размер на 150 млн. евро.

Повече за програмата може да прочетете тук .

Още новини