Отвориха мярка 121 от ПРСР 2007-2013
Фотография: farmindustrynews.com

Отвориха мярка 121 от ПРСР 2007-2013

В периода 7-12 септември 2015 г. започва извънреден прием по Мярка 121 от старата вече Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Целта на Министерство на земеделието и храните е да спаси останал по програмата бюджет, който, ако не бъде усвоен, ще бъде върнат в Брюксел.

Бюджетът е 50 милиона евро, а критериите, по които ще се оценяват проектите, са заложените в Наредба 8, която определя правилата за кандидатстване по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г.

За да бъдат реализирани и изплатени във възможно най-кратки срокове, в извънредния прием ще бъдат приемани единствено проекти за земеделска техника.

Ще се финансират само инвестиции за земеделска техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата. Като трактори, самоходна техника (колесни и верижни трактори), специализирани самоходни машини (силожокомбайни, зърнокомбайни и пр.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

Максималният размер на общите допустими разходи за едно заявление е в размер на левовата равностойност на 500 000 евро, а минималният – 15 000 евро.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на Вашите проекти!

Повече подробности може да намерите тук.

Източник: agrozona.bg

Още новини