Крайни резултати по процедура „Технолоична модернизация“

Крайни резултати по процедура „Технолоична модернизация“

Приключи работата на оценителната комисия по първата обявена процедура от „Националния план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ) – „Технологична модернизация“. Програмата имаше за цел да осигуряване на подкрепа на българските предприятия за подобряване на производствените им процеси, чрез закупване на машини, оборудване и специализиран софтуер.

До крайната дата за кандидатсване (21.09.2022 г.) бяха подадени 2 537 проектни предложения на обща стойност над 1 300 000 000 лв. От всички подадени проекти до финалния етап на техническа и финансова оценка бяха допуснати 2081 кандидати. Близо 80% от подалите дружества са от преработващата промишленост, а около 500 от тях са високотехнологични или средно към високотехнологични. При наличния по процедурата бюджет от 260 мл. лв. и такава силна конкуренция, финансиране ще получат само 953 микро, малки и средни предприятия. Останалите 1 115 кандидати попадат в така наречените „резервни списъци“ с одобрени проектни предложения, за които няма достатъчен бюджет.


Ето и списъците на одобрените за финансиране проекти, подредени по реда на тяхното класиране и разделени по категории:

Микро предприятия сектор „Високотехнологични производства и Средно към високотехнологични производства и други производства“

Малки предприятия сектор „Високотехнологични производства и Средно към високотехнологични производства и други производства“

Средни предприятия сектор „Високотехнологични производства и Средно към високотехнологични производства и други производства“

Микро предприятия сектор „Регионални приоритетни сектори“

Малки предприятия сектор „Регионални приоритетни сектори“

Средни предприятия сектор „Регионални приоритетни сектори“

Микро предприятия сектор „Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания“

Малки предприятия сектор „Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания“

Средни предприятия сектор „Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания“


Списъци с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, подредени по реда на тяхното класиране и разделени по категории:

Микро предприятия сектор „Високотехнологични производства и Средно към високотехнологични производства и други производства“

Малки предприятия сектор „Високотехнологични производства и Средно към високотехнологични производства и други производства“

Средни предприятия сектор „Високотехнологични производства и Средно към високотехнологични производства и други производства“

Микро предприятия сектор „Регионални приоритетни сектори“

Малки предприятия сектор „Регионални приоритетни сектори“

Средни предприятия сектор „Регионални приоритетни сектори“

Микро предприятия сектор „Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания“

Малки предприятия сектор „Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания“

Средни предприятия сектор „Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания“


Всички одобрени предприятия ще бъдат поканени да сключат договор с Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ до края на януари.

Още новини