Разпределение на европейските пари за България за периода 2014-2020

Разпределение на европейските пари за България за периода 2014-2020

На 21.08.2013 г., пресслужбата на Министерския съвет разпространи как ще бъдат разпределени европейските средства за предстоящия програмен период.
Екология, транспорт и пътища са областите, в които Европа ще инвестира най-много пари към България по оперативни програми. Най-малко ще се дадат по програма “Добро управление”.
През следващия програмен период (2014-2020) оперативните програми ще бъдат седем. Новата оперативна програма ще е “Наука и образование за интелигентен растеж”. В сегашния програмен период парите за образование минаваха през ОП “Развитие на човешките ресурси”, управлявана от социалното министерство.

 

 

Програмите и разпределението на парите за новия програмен период ще са, както следва:

- Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) – 1170,28 млн. евро;
- Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) – 707,13 млн. евро;
- Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” (ОПИК) – 1037,14 млн. евро;
- Оперативна програма “Добро управление” (ОПДУ) – 356,24 млн. евро;
- Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) – 508,04 млн. евро;
- Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) – 1271,16 млн. евро;
- Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) – 1207,33 млн. евро.

 

На практика през новия програмен период няма преразпределение на приоритетните области. През 2007-2013 г. отново с най-голямо финансиране от Европа бяха оперативните програми “Околна среда” (над 1,4 млрд. евро), “Регионално развитие” (1,361 млрд. евро) и “Транспорт” (1,255 млрд. евро). Парите за “Развитие на човешките ресурси” сега са значително по-малко (в сегашния програмен период са 1,031 млрд. евро) заради новата оперативна програма за образование.

 

Прави впечатление, че парите за администрацията нарастват почти двойно. Те са заложени в програма “Добро управление”, която обединява сегашните ОПАК и “Техническа помощ”. Общо парите по двете бяха около 200 млн. евро.

Още новини