Европейски пари за бизнесът и човешкият фактор в него

Европейски пари за бизнесът и човешкият фактор в него

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Вие сте работодател и отдавана искате да инвестирате в повишаване на квалификацията на вашите служители, но все не успявате да предвидите бюджет за това? Сега е момента да го направите с европейски средства, при 100% финансиране!

Процедурата „Обучения за заети лица“, от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира на 12.04.2017 г. и е със краен срок за кандидатстване 30.06.2017 г. – 17,30 ч.

Условията и дейностите, за които ще може да се кандидатства, са вече ясни и подготовката на проектите може да започне.

Процедурата е изцяло насочена към работодателите – микро, малки, средни или големи предприятия, с цел инвестиране в човешкия капитал, зает в предприятието, в резултат се цели повишаване адекватността на уменията им, съобразно актуалните нужди на бизнеса, повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТВА?

Дейностите, за които работодателите могат да кандидатстват, са в две направления:

  • Дейности, свързани с преминаване на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.

Обученията могат да бъдат съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката.

  • Дейности, свързани с преминаване на обучения за придобиване на Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

ЗА КОЛКО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Разходите, за които може да се кандидатства по тази процедура, покриват изцяло всички необходими разходи за преминаване на обучение на едно или повече лица. По процедурата няма ограничение относно броя на заетите лица, на които ще им бъде предоставено обучение. Може да са 10 служителя, но може и да са 10 000 служителя. Тук е моментът да се направи едно важно уточнение. По процедурата са предвидени два компонента, по които може да се кандидатства. За всеки компонент има отделен и различен бюджет. Единствената разлика между двата компонента е режимът за регулиране на държавна/минимална помощ, което от своя страна определя максималния размер на финансирането по двата компонента.

- Компонент 1 – Максимален размер на финансирането за един проект - 3 911 660 лева.

- Компонент 2 – Максимален размер на финансирането за един проект – 391 166 лева.

Всеки работодател, сам може да избере по кой компонент да кандидатства и за каква сума. Видно от двата компонента, по тази процедура могат да бъдат включени в обучения, както фирми с малък брой служители, така и утвърдени такива, със статут големи предприятия и многочислен персона.

За всяко едно обучение могат да се включат всички допустими разходи във връзка с обучението, като например:

  • разходи за оригинални учебни материали;
  • консумативи;
  • застраховки при обучение за професионална квалификация;
  • издаване на документи за завършено обучение;
  • възнаграждения на преподаватели, осигуровки;
  • наем на материално-техническа база, както и всички административни, режийни и други разходи, включително разходи за осъществяване на дейността на доставчика на обучение, свързана с предоставянето на обучението.

Както вече споменахме процедурата е изцяло насочена към работодатели и ще покрие всички необходими разходи за провеждането на необходимите обучения за повишаване на квалификацията на заетите лица в предприятието.

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

При интерес, не се колебайте да се свържете с екипа на Приорити, за да бъдат финансирани обученията на Вашите служители, от Европейския съюз.

Още новини