ОП Иновации и Конкурентоспособност обявиха процедура Дигитализация на малките и средни предприятия за обществено обсъждане
Фотография: cio.com

ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ обявиха процедура „Дигитализация на малките и средни предприятия“ за обществено обсъждане

Управляващият орган на ОПИК обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“.

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими кандидати ще бъдат микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), които развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП)

Ще се финансират разходи за:

 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др.;
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите;
 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта;
 • Одобрените кандидати ще получат финансиране в размер на 70% от общите разходи по проекта. Като минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 391 166 лв.

  Общественото обсъждане ще продължи до 13.03.2020 г., като се очаква официалния прием да започне май месец тази година.

  Повече информация по критериите за допустимост на кандидатите и различните видове допустими разходи, може да видите тук.

  Ако процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.

Още новини