УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане процедура Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане процедура Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Третата поредна антикризисна мярка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е обявена за обществено обсъждане.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия (с персонал м/у 10 и 50 души), реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Заделения бюджет по процедурата е 78 233 200 лева, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева. Отпуснатите средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите: 1) суровини, материали и консумативи; 2) външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения; 3) разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя.

Повече подробности относно условията за допустимост на кандидатите може да научите тук.

Коментари по процедурата ще се приемат до 16.10.2020 г., а самата процедура се очаква да стартира в рамките на месец октомври.

Ако процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага:

- Безплатна предварителна оценка за допустимост;

- Подготовка на формуляр за кандидатстване и прилежащите декларации;

- Подготовка на финалните технически и финансови отчети и заявка за плащане.


За повече информация, свързана с предстоящите програми, етапите на подготовка на даден проект и подробна консултация, съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини