Стартира процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Стартира процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 планира да обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за малкия бизнес, засегнат от бързото разпространение на COVID-19. Според публикуваната за обществено обсъждане документация, микро и малки предприятие биха могли да получат между 3 000 и 10 000 лева финансиране, които да се използват от фирмите за покриване на оперативни разходи в условията възникналата криза. Ще бъдат покривани 100% от допустимите разходи по проекта и не е предвидено самоучастие от страна на бизнеса.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са постигането на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Допустими за кандидатстване ще бъдат предприятия регистрирали спад поне 20% в оборота за последния месец спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.

По процедурата ще се кандидатства на проектен принцип, изцяло електронно, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Оценителната комисия ще приема и оценява проектни предложения до изчерпване на заделения бюджет от 173 000 000 лв. Очаква се официалния прием да стартира в началото на май.

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

Ако процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага:

• Безплатна предварителна оценка за допустимост;

• Подготовка на формуляр за кандидатстване и прилежащите декларации;

• Подготовка на финалните технически и финансови отчети и заявка за плащане.


Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини