България ще получи 10 млрд. евро до 2020 г.
Фотография: The Epoch Times

България ще получи 10 млрд. евро до 2020 г.

Еврокомисията подписа споразумението за партньорство с България до 2020 г., което съдържа стратегия за оптимална употреба на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната. Както и ангажиментите, които ще бъдат поети от двете страни (България и Еврокомисията) и които трябва да показват визия и фокус върху устойчив икономически растеж и работни места.Въз основа на тези аргументи, които се обсъждат на множество работни групи, по-късно се отпускат и средствата от ЕС.

На страната ще бъдат отпуснати 7.6 млрд. евро за проекти по политиката на сближаване, 2.3 млрд. евро за селскостопанско развитие и 88 млн. евро за рибарския и морския сектор.

"Инвестициите на ЕС ще помогнат за справяне с безработицата и повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж чрез подкрепа на иновациите, обучението и образованието в градовете и селските райони", продължава официалното съобщение. Финансирането ще стимулира предприемачеството, борбата със социалното изключване и ще подкрепи развитието на екологосъобразна и ресурсно ефективна икономика.

В коментар след сключването на споразумението еврокомисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви, че съгласно новата политика на сближаване инвестициите трябва да се насочат към реалната икономика, устойчивия растеж и хората. Но не скоростта, а качеството е основната цел, затова през следващите месеци ще се водят преговори за постигане на оптимални резултати.

"Това споразумение за партньорство, което обхваща всички структурни и инвестиционни фондове в България, ще даде стратегическа насока на бъдещи програми, които ще доведат до създаване на работни места, ще превърнат българските малки и средни предприятия в модели за растеж, а също така ще подпомогнат екологосъобразния растеж в българските градове", подчерта Хаан.

Еврокомисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор също поздрави България. В миналото страната ни е използвала активно Европейския социален фонд - всеки седми българин се е възползвал директно от него, а сега 30 на сто от средставата по структурните фондове ще бъдат за него.

Еврокомисарят по земеделието пък Дачиан Чолош заяви, че инвестициите в селските райони ще помогнат за опазване на богатите селски ландшафти на страната. "Те ще са насочени към растеж и работни места, съживяване на икономиката и намаляване на обезлюдяването на тези области", каза още той.

Още новини